شهردار اصفهان گفت: سه شنبه بدون خودرو همت دیگر سازمان ها را نیز می طلبد.

به گزارش ربیع به نقل از ایمنا، مهدی جمالی نژاد در دومین سه شنبه بدون خودرو اظهار کرد: شهروندان اصفهان عزم راسخ مدیریت شهر و اعضای شورای اسلامی شهر را در راستای اینکه شهر را به یک شهر بدون خودرو تبدیل کنند، مشاهده می کنند.
وی با بیان اینکه اجرای پروژه سه شنبه بدون خودرو همت دیگر سازمان ها را نیز می طلبد، تصریح کرد: راه شهرسازی، میراث فرهنگی و راهنمایی و رانندگی به میدان آمده اند اما باز هم باید شهروندان شهر زیبای خدا اراده داشته باشند و این روز را با همت خود ماندگار کنند.
شهردار اصفهان عنوان کرد: بسیاری از شهرهای کشور از این پروژه الگو گرفته اند و در حال تلاش برای ترویج دو چرخه سواری در شهر خود هستند.
جمالی نژاد با اشاره به اینکه امروز با وجود پرچم امام رضا(ع) در چهارباغ عطر حرم امام رضا(ع) در شهر پیچیده شد، خاطرنشان کرد : در نظر داریم در هفته های مختلف برنامه های متنوع فرهنگی و مذهبی را در خیابان چهارباغ اجرا کنیم.
وی تصریح کرد: در راستای ایجاد زیر ساخت های دوچرخه سواری در نظر داریم در هر منطقه یک خیابان به عنوان پایلوت به محل دوچرخه سواری تبدیل شود.