به گزارش پایگاه خبری ربیع، سمینار امنیت اطلاعات به منظور بالابردن سطح آگاهی و آموزش کارکنان شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه در زمینه راهکارهای حفظ امنیت اطلاعات سازمانی برگزار شد.

امنیت اطلاعات بزرگترین چالش در عصرفناوری اطلاعات محسوب می­شود و حفاظت از اطلاعات در مقابل دسترسی غیرمجاز، تغییرات، خرابکاری و افشاء اطلاعات سازمانی امری ضروری و اجتناب ناپذیر به شمار می­رود. از این رو، با همت دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه سمینار امنیت اطلاعات باحضور مدیران و کارکنان در سالن اجتماعات این شرکت برگزار شد.

هدف از برگزاری سمینار بالابردن سطح آگاهی و آموزش کارکنان و پرسنل شرکت در زمینه راهکارهای حفظ امنیت اطلاعات سازمانی و جلوگیری از افشاء، سرقت، دستکاری و تحریف اطلاعات سازمانی است که در نهایت منجر به بهبود تداوم کار شرکت و جلوگیری از اختلال یا وقفه در خدمات شرکت می‌شود.

گفتنی است، این سمینار توسط نماینده شرکت امن پرداز کویر که مجری قرارداد پیاده سازی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات «ISMS» است باهمکاری معاونت مهندسی و برنامه ریزی و دفتر فناوری اطلاعات این شرکت برگزار گردید و یکی از برنامه‌های مهم دفتر فناوری اطلاعات شرکت توزیع برق استان کرمانشاه فرهنگسازی و فراهم نمودن بستر آموزش کارکنان و پرسنل در خصوص امنیت اطلاعات است.