” اولین دوره تربیت مربی حوزه سالمندان برای اولین بار با عنوان “سفیران تجربه” از سوی خانه تجربه سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان برگزار می‌شود. به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان، رییس خانه تجربه با بیان این خبر گفت: این طرح از روز شنبه ۱۳ شهریورماه به مدت ۱۳۰ ساعت با حضور ۵۰ نفر در حال برگزاری است. فریبا زارعان اظهار داشت: دوره تربیت مربی “سفیران تجربه” روزهای شنبه، یکشنبه و دوشنبه با حضور اساتید مجرب دانشگاه و اعضای هیئت علمی دانشگاه اصفهان از جمله اساتید احمدی، نوروزی، اسحاقیان، قلع ریز و حاج صادقی برگزار می‌شود. وی افزود: نشاط سالمندی، نیازهای بهداشتی، ارتباط با سالمند، توانبخشی، فیزیولوژی، تغذیه، روانشناسی، کمک‌های اولیه سالمندان از جمله سرفصل‌های آموزشی این دوره تربیتی است. وی ادامه داد: تعداد ۹۵ نفر برای شرکت در این دوره ثبت نام کردند و پس از مصاحبه اولیه تعداد ۵۰ نفر پذیرفته شدند و در این کلاس حضور می‌یابند. زارعان خاطرنشان کرد: پس از پایان دوره تربیت مربی “سفیران تجربه” تعداد ۳۰ نفر به عنوان مربیان نهایی طرح انتخاب می‌شوند و در برنامه‌های متنوع آموزشی ویژه سالمندان در مناطق ۱۵ گانه شهرداری فعالیت می‌کنند.