معاون اروپا و آمریکای وزارت امورخارجه در راس هیات اقتصادی- تجاری با هدف ضرورت شناساندن زمینه ها و فرصت های همکاری های بازرگانی و اقتصادی دو کشور به نروژ سفر می کند.

به گزارش ربیع به نقل از مهر، در چارچوب ششمین دور مذاکرات سیاسی دو جانبه بین جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی نروژ و به منظور رایزنی با مقامات سیاسی و اقتصادی این کشور پیرامون موضوعات و مسائل دو جانبه، منطقه ای و بین المللی، تخت روانچی معاون اروپا و آمریکا وزارت امورخارجه در راس هیات اقتصادی- تجاری عازم اسلو می شود.

در این سفر به منظور توسعه همه جانبه روابط و مناسبات اقتصادی و تجاری، آقایان سعیدی رئیس کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، آیت اللهی رئیس سازمان سرمایه گذاری تامین اجتماعی، سرکار دبیر ستاد نانو و نمایندگانی از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و نیز سایر بخش های تجاری اقتصادی از جمله نفت و گاز، درمان و داروئی و بیمه ایشان را همراهی خواهند نمود.

همچنین با هدف ضرورت شناساندن زمینه ها و فرصت های همکاری های بازرگانی و اقتصادی دو کشور و نیز احیاء و ارتقاء تعاملات و همکاری های دوجانبه در گذشته، مقرر است در حاشیه این سفر نشستی با حضور فعالان اقتصادی دو کشور در خصوص فرصتهای تجاری اقتصادی بین دو کشور در شرایط بعد از تحریم برگزار گردد.

خاطرنشان می شود تبادل هیات ها و مناسبات دو جانبه سیاسی و اقتصادی دو کشور ظرف دو سال گذشته و بویژه پس از اجرای برجام و آغاز رفع تحریم ها، به نحو چشمگیری افزایش یافته است.