به گزارش پایگاه خبری ربیع، به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، بر اساس بخشنامه مشترک معاونت های فرهنگی و اجتماعی و درمان سازمان تامین اجتماعی، تمامی مدیریت‌های درمان و ادارات کل بیمه‌ای با همکاری آحاد کانون‌های بازنشستگی سراسر کشور، بایستی نسبت به برگزاری نشست‌های ارتقاء سطح سواد سلامت بازنشستگان و مستمری بگیران اقدام لازم  به عمل آورند.
گفتنی است، تمامی بازنشستگان، مستمری‌بگیران (ازکارافتادگان کلی، همسران بازمانده) تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی مشمول این طرح خواهند بود.
همچنین معاونت‌های فرهنگی و اجتماعی و درمان موظفند نسبت به سیاستگذاری، نظارت بر موضوعات نشست‌ها، نحوه برگزاری، کنترل و ارزیابی جلسات برگزار شده در استان‌ها اقدام نمایند. ادارات‌کل استانها نیز موظفند با تشکیل کمیته‌ای، تصمیمات لازم درخصوص نحوه برگزاری نشست های مذکور را اتخاذ و اقدام نمایند.
بر اساس این بخشنامه، شناسایی و احصاء موضوعات مهم قابل طرح در نشست‌های ارتقاء سطح سواد سلامت بازنشستگان متناسب با بیماری‌های شایع در دوران سالمندی، شناسایی و تعیین اساتید مجرب متناسب با موضوع نشست‌های ارتقاء سطح سواد سلامت بازنشستگان به لحاظ استفاده حداکثری فراگیران، تهیه و تنظیم تقویم سالیانه به منظور تعیین زمان و محل برگزاری نشست‌ها براساس سهمیه‌های تعیین شده،  هدایت، کنترل و نظارت بر روند برگزاری کارآمد و با کیفیت نشست‌های مذکور و همچنین بررسی، شناسایی و تعیین مناسب‌ترین محل برگزاری نشست‌ها متناسب با شرایط سنی بازنشستگان و لحاظ کردن استفاده حداکثری از امکانات و ظرفیت‌های سازمان در حوزه‌های بیمه، درمان از مهمترین وظایف این کمیته است.