به گزارش پایگاه خبری ربیع، مدیرکل اقتصاد و دارایی استان همدان گفت: پس از رویداد ۲۰۱۸ یک سرمایه‌گذار از آفریقای جنوبی در پروژه هتل شادی مشارکت می‌کند.

سید ناصر محمودی با بیان اینکه رویدادهای گردشگری ۲۰۱۸ برای استان همدان اتفاق بسیار خوبی بود افزود: نام همدان در گستره جهانی شنیده شد که همین موضوع منجر به وقوع اتفاقات خوبی شده است.

وی با بیان اینکه اتفاقات ۲۰۱۸ تنها به این سال ختم نشده است تصریح کرد: همدان بر روی آنتن بین‌المللی قرار گرفت و این اتفاق باعث می‌شود این شهر مورد توجه جهان قرار گیرد.

مدیرکل اقتصاد و دارایی استان همدان با بیان اینکه همزمان با برگزاری اجلاس جهانی گردشگری در همدان «میز اقتصادی» را برپا کردیم ادامه داد: از همین رو در نشستی سه ساعته مسائل اقتصادی بررسی و تبادلاتی انجام شد.

وی با اشاره به اینکه تفاهمنامه‌ای اولیه برای مشارکت سرمایه‌گذار آفریقایی در هتل شادی منعقد شده است خاطرنشان کرد: این سرمایه‌گذار به زودی در همدان حاضر می‌شود.

محمودی با اشاره به اینکه رتبه همدان در بهبود فضای کسب و کار ارتقا یافته است اظهار کرد: در همین راستا قوانین مخل کسب و کار در یک کارگروه به کمیته پایش بهبود کسب و کار استان شناسایی می‌شود که بخش خصوصی نیز در آن عضویت دارد.

وی افزود: یکی از خروجی‌های این کارگروه‌ها کاهش زمان صدور مجوزهای لازم برای کسب و کار بوده است.

مدیرکل اقتصاد و دارایی همدان با بیان اینکه شکایت بخش خصوصی نیز در یک سامانه اختصاصی ثبت می‌شود تصریح کرد: بخش خصوصی می‌تواند شکایت‌ خود را از همه دستگاه‌ها در سامانه دادور ثبت کند که به صورت خرد و کلان پیگیری می‌شود.