به گزارش پایگاه خبری ربیع، طرح آمارگیری از فرهنگ رفتاری خانوار، از طرح‌های آماری جدید مرکز آمار ایران است که در سال ١٣٩٩، برای افراد ١۵ ساله و بیشتر با ۴۳ هزار و ۷۰۰خانوار نمونه شهری و ۱۸۸ هزار و ۶۰ خانوار نمونه روستایی اطلاعات مرتبط با حوزه کتاب و نشریات، موسیقی، شبکه‌های اجتماعی، فعالیت‌های ورزشی، تغذیه، سرمایه اجتماعی و … را جمع آوری کرده است. مهمترین یافته‌های این گزارش در حوزه تغذیه و دخانیات به شرح زیر است؛

‌_سرانه مصرف شیر افراد ١۵ ساله و بیش‌تر در هفته در سال ١٣٩٩، به طور متوسط ٩٨.٢ لیوان برآورد شده است.

_استان اردبیل با ۶٣.٣ لیوان در هفته بیشترین سرانه مصرف شیر افراد ١۵ ساله و بیش‌تر را در بین استان‌های کشور دارا بوده است.

_همچنین سرانه مصرف نوشابه افراد ١۵ساله و بیش‌تر در هفته به طور متوسط ٠.٢ لیوان برآورد شده است.

_استان کرمان با سرانه مصرف نوشابه افراد ١۵ ساله و بیش‌تر به طور متوسط ٧٧.٢ لیوان در هفته، بیشترین سرانه را در بین استان‌های کشور دارا بوده است.

_نتایج طرح حاکی از آن است که در سال مذکور سرانه مصرف ماهی افراد ١۵ ساله و بیش‌تر در ماه به طور متوسط ٧.١ وعده بوده است.

_استان هرمزگان با ۶۷.۵ وعده در ماه بیشترین سرانه مصرف ماهی افراد ١۵ ساله و بیش‌تر را در بین استان‌های کشور دارا بوده است.

_در سال ١٣٩٩، سرانه مصرف فست فود افراد ١۵ساله و بیش‌تر به طور متوسط ٣۴‌/١ دفعه در ماه برآورد شده است.

_١١درصد از خانوار‌های کشور در سال٩٩ غذای بیش از نیاز مصرفی خود را طی ماه منتهی به زمان آمارگیری در سطل زباله ریخته اند.

-_در سال ١٣٩٩، ۵.۸ درصد افراد ١۵ ساله و بیش‌تر اظهار کرده اند سیگار می‌کشند و ۶.٨٩ درصد از این افراد ِسیگاری، هر روز سیگار می‌کشیدند. به عبارت دیگر، ۵.۲ درصد افراد ١۵ ساله و بیش‌تر، روزانه سیگار می‌کشیدند.

– همچنین در سال ١٣٩٩، ۴.۰ درصد افراد ١۵ ساله و بیش‌تر اظهارکرده اند، قلیان می‌کشند که ٧.٢٢ درصد از این افراد به طور روزانه قلیان می‌کشیدند. به عبارت دیگر، ۰.۹ درصد (نه دهم درصد) افراد ١۵ ساله و بیش‌تر هرروز قلیان می‌کشیدند.

شایان ذکر است نتایج تفصیلی این طرح به زودی در درگاه ملی آمار ایران به نشانی www.amar.org.ir قرار خواهد گرفت.