قانون بازنشستگی پیش از موعد پرستاران پس از گذشت ۲۷ سال از زمان تصویب آن، هنوز به درستی اجرا نمی‌شود؛ قانونی که وزارت بهداشت علت ناهماهنگی‌ها در اجرای آن را کمبود نیرو و اعتبار می‌خواند و در عین سازمان نظام پرستاری تاکید دارد که پرستاران بعد از ۲۵ سال کارایی لازم را ندارند و با ادامه این روند بیمار آسیب می‌بیند. ین قانون در خصوص مشمولین قانون خدمات کشوری، یعنی پرستاران بیمارستان‌های دولتی قابل اجرا است. به موجب آن پرستاران خانم با ۲۰ سال و آقایان با شرط سنی خاصی با ۲۵ سال سابقه کار، می‌توانند با پنج سال بخشودگی و ۳۰ روز حقوق بازنشسته شوند. مشمولین قانون کار یعنی پرستاران شاغل در بخش خصوصی نیز با ۲۰ سال سابقه کار، شامل ۱۰ سال بخشودگی و ۳۰ روز حقوق می‌شوند. مسئولین علت مخالفت با بازنشستگی پیش از موعد در بخش دولتی را رقم بالای بدهی به پرستاران و همچنین مشکل در تأمین نیروی جایگزین عنوان می‌کنند.