پسماند روستاهای حاشیه رودخانه زاینده رود در چهارمحال و بختیاری ساماندهی می شود.

به گزارش پایگاه خبری ربیع از شهرکرد؛ مدیرکل حفاظت محیط زیست استان چهارمحال و بختیاری، در هفدهمین کارگروه حفاظت کیفی رودخانه زاینده رود، بر افزایش نظارت و بازنگری و به روز رسانی سیستم مدیریت پسماند و پساب حوزه این رودخانه تاکید کرد.
شهرام احمدی، با اشاره به ساماندهی پساب روستاهای حاشیه رودخانه زاینده رود با استفاده از ظرفیت های موجود در بخش های دولتی و مردمی گفت: برای این منظور تصفیه خانه های فاضلاب نیز احداث می شود.
وی بر عزم مدیران در بخش های مختلف در جهت افزایش نظارت بر سلامت و حریم این رودخانه مهم و حیاتی تاکید کرد.
سیستم تصفیه فاضلاب تصفیه خانه شهر سامان از دیگر مصوبات این کارگروه است.
زاینده‌رود بزرگترین رودخانه فلات مرکزی ایران است که از کوه‌های زاگرس مرکزی به ویژه زردکوه بختیاری سرچشمه گرفته و در کویر مرکزی ایران به سمت شرق حدود ۲۰۰ کیلومتر پیش می‌رود و در نهایت به تالاب گاوخونی ختم می شود.