غلامعلی قادری گفت: سالیانه چیزی حدود ۳۰۰۰۰ دادخواست وشکایت در سراسر استان به این اداره وصول می شود که توسط ۵۶ مرجع در هیات های حل اختلاف و با حضور حدود ۴۰۰ نفر از اعضای هیات که به عنوان نماینده های کارگر و کارفرما و دولت وغیره حضور دارند و در نهایت منتج به صدور رای می شود.به گزارش ربیع به نقل از صاحب نیوز ، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان دربرنامه کارنامه رادیو اصفهان با اشاره به وظیفه ذاتی این اداره کل عنوان کرد: این اداره در چهار حوزه ماموریتی روابط کار، تعاون، اشتغال و کارآفرینی و فرهنگی و اجتماعی انجام وظیفه می کند.

غلامعلی قادری ادامه داد: در حوزه روابط کار بزرگترین وظیفه تنظیم رابطه کارگر و کارفرما و صیانت از حقوق نیروی کار است.

وی با اشاره به روابط کار تصریح کرد: اگر جایی بین کارگر و کارفرما مشکل و معضل و یا اختلافی ایجاد شد، بتوانیم از طریق مراجع ذیربط این اختلافات را حل و فصل کنیم و در واقع روابط کار شاکله و اساس کارش بر این منوال قرار می گیرد.

قادری اضافه کرد: در این راستا سالیانه چیزی حدود ۳۰۰۰۰دادخواست وشکایت در سراسر استان به این اداره وصول می شود که توسط ۵۶ مرجع در هیات های حل اختلاف و با حضور حدود ۴۰۰ نفر از اعضای هیات که به عنوان نماینده های کارگر و کارفرما و دولت وغیره حضور دارند و در نهایت منتج به صدور رای می شود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان، توسعه کمی و کیفی خدمات را کار بسیار خوب این اداره خواند و گفت: با استخدام ۹۷ نفر در سه سال اخیر خیلی از مشکلات را برطرف کردیم.

قادری با اشاره به ضرورت ارائه آموزش های به روز ادامه داد: یکی از ارکان کار ما، آموزش است و بر همین اساس برای برگزاری دوره های آموزشی برنامه ریزی انجام شد و ۱۰ تا ۱۲ دوره در سطح استان برگزارکردیم تا بتوانیم یک وحدت رویه و فهم مشترک در صدور آرا بین همه مراجع برقرار کنیم.

وی با اشاره به استفاده از اساتید دیوان عدالت اداری در دوره های آموزشی گفت: با توجه که بعضی از آرا توسط دیوان عدالت اداری نقض می شود برآن شدیم دوره ها را با استفاده از اساتید آنها برگزار کنیم و همچنین همایش ملی تنظیم قرارداد کار را سال گذشته با مسئولین سازمان بین المللی کار برگزار کردیم .

قادری استفاده از ظرفیت تکنولوزی رور را از مهمترین موارد اداره متبوع خود خواند و اضافه کرد: با توجه به کمبود نیروی تخصصی بازرسی نمی توانیم در سال یک بار به هر کارگاه سر بزنیم پس برآن شدیم تا با آموزش در حوزه ایمنی، از پتانسیل خود پیمانکاران در حوزه ایمنی استفاده کنیم.

وی بیان کرد: در ابتدا، نسبت به تایید تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران اقدام کردیم و از ۱۱۵۴ درخواست تایید صلاحیت ایمنی ۴۴۳ پیمانکار، گواهی تایید صلاحیت ایمنی خود را دریافت کردند و می توانند کمک ما در ارتقای ایمنی و کاهش حوادث باشند.

مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی اصفهان افزود: اخیرا شناسنامه ای با عنوان شناسنامه آموزش تدوین کرده ایم مانند گذرنامه که هر کارگری هر آموزشی می بیند در این دفترچه ثبت و ضبط شود که آیا آموزش های لازم را دیده است یا خیر و امیدواریم در یک فاصله زمانی خوب رونمایی کنیم.

قادری با اشاره به حضور دلال ها در اداره متبوع خود گفت: برای ساماندهی به این روندمقرر شد که کسانی که وکالت پیگیری امور را بر عهده می گیرند تمبر باطل کنند تا فعالیتشان ثبت و ضبط شود.

وی گفت: ۲۴ دفتر کفالت اتباع بیگانه در اصفهان داریم که ۱۴ نوع خدمت در آینده ای نزدیکه ارائه خواهند داد.