به گزارش خبرنگارپایگاه خبری ربیع ؛ به هر اندازه که فقر افزایش یابد تعداد بیشتری از افراد جامعه در معرض آسیب قرار می‌گیرند و همین امر سبب تعهد و مسئولیت بیشتر بهزیستی نسبت به ارائه خدمات می‌شود.این گفته شاه بیت صحبت های سعید صادقی قبل از فرارسیدن هفته بهزیستی درجمع خبرنگاران بود.

او که گستره فعالیت این سازمان را شامل ۲۲۴وظیفه ریزو درشت می داند از ارائه خدمت به بیش از ۳۰۰ هزار نفر که شامل ۲۴۰ هزار نفر معلول، ۱۰ هزار نفر زن سرپرست خانوار، هزار و ۵۰۰ نفر کودک بی‌سرپرست و بدسرپرست، ۹ هزار نفر بیمار اعصاب و روان و ۵ هزار نفر در کمپ‌های اعتیاد خبرداد.

مدیرکل بهزیستی استان اصفهان، البته ازآماری نجومی در مورد معلولان خبرداد وگفت: سالیانه ۳۰ هزار نفر در کشور و ۲ هزار نفر در استان به جمعیت معلولان اضافه می‌شوند. درگذشته شاید غفلت‌هائی از سوی ما صورت گرفته اما در یکی دوسال اخیر گام‌های خوبی برداشته شده است.

وی تعامل را کلید راه‌گشای برنامه‌های بهزیستی دانست وگفت: بهزیستی به تنهائی قادر به انجام همه امور نیست باید دستگاه‌های دیگر نیز مساعدت به خرج دهند. انکار کردن واقعیت‌ها و حقیقت‌ها بدترین نوع مدیریت است و بدتر از آن این بوده که با خدمات گیرندگان تعامل نداشته باشید.

صادقی، با اشاره به اینکه برای اشتغال معلولان با مشکلات بسیاری مواجه هستیم، تصریح کرد: کمبود فرصت‌های شغلی در جامعه یکی از دلایل مهم این امر است.

وی افزود: امروزه کمتر معلولی را می‌توان پیدا کرد که از خدمات بهزیستی بهره نبرده باشد، معتقدیم جامعه باید نسبت به حقوق معلولان آگاه‌تر شود.