05 June 2020 | ۱۳۹۹/۰۳/۱۶
اخبار ویژه

زنگ خطر کرونا برای کارگران

زنگ خطر کرونا برای کارگران

کرونا ، مهمان ناخوانده همه مردم است، فرقی میان قوی و ضعیف و پولدار و فقیر وجود ندارد، ویروسی است که به کسی رحم نمی کند.

به گزارش پایگاه خبری ربیع،مهمان ناخوانده همه مردم است، فرقی میان قوی و ضعیف و پولدار و فقیر وجود ندارد، ویروسی است که به کسی رحم نمی کند.

به گزارش افکارنیوز، عده ای نسخه می نویسند که همه کشور باید قرنطینه شود و کسی حتی برای لحظه ای از خانه خارج نشود اما در مقابل عده ای کرونا را به قدری شوخی گرفته اند که بی اهمیت جاده شمال را پیش گرفته بودند و به گشت و گذار می پرداختند.

انتها یپیام