به گزارش پایگاه خبری ربیع،  در هفته اخیر دارابی مدیر نظام فنی، اجرایی و دبیرخانه شورای فنی سازمان مدیریت استان، رضایی معاون دادستان ایلام و ایمانی مقدم قاضی ناظر، از زندان مرکزی بازدید کردند و با کارکنان و پرسنل بند نسوان نشست های توجیهی برگزار گردید.

عبدالمجید کشوری مدیرکل زندان های استان ایلام در بازدید مدیر نظام فنی، اجرایی و دبیرخانه شورای فنی سازمان مدیریت استان که به منظور بررسی پروژه های عمرانی زندان تشکیل شده بود، حضور داشت و در خصوص تخصیص اعتبار با هدف استانداردسازی فضای نگهداری زندانیان و ایجاد بستر مناسب برای اجرای هدفمند فعالیت های اصلاحی و تربیتی بحث و تبادل نظر شد.

رضایی و ایمانی مقدم نیز از وضعیت زندان مرکزی و اقدامات تأمینی و تربیتی بازدید کردند و ضمن استماع اظهارات زندانیان در راستای حل مشکلات آنها قول های مساعدی داده شد. مراجع قضایی مذکور رعایت حقوق شهروندی و حفظ کرامت انسانی زندانیان توسط زندانبانان را ارزشمند و قابل تحسین دانستند و بهداشت و نظم زندان را مطلوب ارزیابی کردند.

محسن پیری رئیس زندان مرکزی با کارکنان بند نسوان نشست توجیهی برگزار کرد و در خصوص رعایت قوانین و پایبندی به بخشنامه ها و دستوالعمل ها، نکاتی را بازگو شد. وی در ادامه بهره مندی از ارشادات مدیرکل زندان های استان و حرکت در مسیر پیشرفت و دستیابی به اهداف والای سازمانی را خواستار شد.