اصفهان – مدیر آبفا سمیرم گفت: با توجه به خشکسالی‌های شدید در سمیرم، تشکیل زنجیره آب در دستور کار شرکت آبفا قرار گرفت.

به گزارس ربیع به نقل از مهر ، محمدعلی عباسی اظهار داشت: زنجیره انسانی آب در سمیرم در کنار یکی از چشمه های شهر که در سال های خشک سرزندگی خود را تا حدودی از دست داده بود، برگزار شد.

وی بیان داشت: با وقوع خشکسالی های اخیر در کشور و استان، شهرستان سمیرم نیز در معرض شدید خشکسالی قرار گرفت به طوری که منابع آبی این شهرستان نسبت به سال های نرمال با کاهش مضاعفی روبرو بوده و این امر چنان مشهود است که مردم این منطقه با تمام وجود تبعات خشکسالی را احساس کردند.

مدیر آبفا سمیرم اعلام کرد: در پی وجود خشکسالی در سمیرم شاهد خشک شدن برخی از درختان چندین ساله در باغات بودیم به همین دلیل در هفته صرفه جویی سال جاری شرکت آبفا سمیرم با همکاری کانون پرورش فکری و انجمن (NGO) رفتگران طبیعت اقدام به برگزاری نمایش خلاق، بحث آزاد علمی پیرامون مصرف بهینه آب، نقاشی دیواری با موضوع «آب جایگزین ندارد» و در نهایت تشکیل زنجیره آب را در دستور کار قرار دادند.

وی نقش کودکان و نوجوانان در فرهنگ سازی مصرف بهینه آب را بسیار حائز اهمیت دانست و گفت: در حال حاضر با توجه به وقوع خشکسالی های متوالی در کشور و استان اصلاح الگوی مصرف آب امری حیاتی و ضروری به نظر می رسد بنابراین باید زیرساخت های اصلاح الگوی مصرف را در جامعه فراهم کنیم که یکی از مهمترین شاخص های این امر اصلاح رفتار کودکان و نوجوانان که آینده سازان کشور هستند، به شمار می رود.

عباسی افزود: دانش آموزان در مقاطع مختلف تحصیلی با همکاری کانون پرورش فکری تحت آموزش مصرف بهینه آب قرار گرفتند و در این زمینه آبفای سمیرم نهایت همکاری را با چنین نهاد و انجمن‌ها دارد.