به گزارش پایگاه خبری ربیع، محمد محمدی بخش گفت: مجموع پرواز‌های رفت وبرگشت برای اربعین یک هزارو ۴۷۰ پرواز رسیده است.۱۱۶ هزار نفر تا کنون به نجف اعزام شده اند. تاکنون تنها دو پرواز تاخیر داشته است.
به گفته رئیس سازمان هواپیمایی کشور سهم فرودگاه امام ۸۱ هزار نفر و ۱۷ فرودگاه دیگر ۳۵ هزار نفر بوده است. این درحالیست که پرواز‌های هفتگی ایران و عراق به ۱۲۰ پرواز افزایش داشته است.
او گفت: سال گذشته در این بازه زمانی تنها ۵۵ هزار نفر جابه جا شده بودند، اما امسال تعداد مسافران عراق به ۱۱۶ هزار نفر رسید.
محمدی بخش گفت: امسال با توجه به رایزنی‌های صورت گرفته با کشور عراق تعداد پرواز‌های خود را افزایش داده ایم و با همکاری ۱۴ ایرلاین امسال تعداد پرواز‌ها و حجم میزان تاخیرات را برای پرواز‌های اربعین کاهش داده ایم.