به گزارش پایگاه خبری ربیع، کارشناسان مرکز بهداشت قم در قالب تیم های مراقبتی طرح شهید حاج قاسم سلیمانی روز گذشته، ۶٠٠ مورد نمونه گیری و تست سریع کووید١٩ انجام داده که ٨١ مورد از نمونه گیری ها در مراکز تجمعی استان انجام شده است.

مراکز ٩ گانه درمان سرپایی کرونا مرکز بهداشت نیز از ٢۵۶ نفر نمونه گیری و تست از طریق pcr انجام دادند تا مرکز بهداشت در مجموع روز گذشته به رکورد ٨۵۶ مورد نمونه گیری دست یابد.

لازم به ذکر است تیم های مراقبتی مرکز بهداشت در طرح شهید حاج قاسم سلیمانی، پس از اعلام موارد مثبت تست کووید١٩، یا مراجعه به درب منزل و محل کار فرد، اقدام به نمونه گیری از تمامی اطرافیان در معرض تماس فرد کرده و تست سریع کووید۱۹ انجام می دهند که با این کار افراد بدون علامت نیز شناسایی شده و از پیشرفت بیماری و افزایش مراجعه به بیمارستان ها جلوگیری می شود.