به گزارش پایگاه خبری ربیع، روز گذشته رکورد اخذ نمونه جهت تست کووید۱۹ در دانشگاه علوم پزشکی قم شکست و کل نمونه اخذ شده ۷۱۸ مورد بود که شامل ۵۲۰ تست رپید، ۱۷۱ پی سی آر مراکز منتخب و ۲۷ پی سی آر بیمارستانی بود.

میزان مثبت بودن تست پی سی آر حدود ۲ درصد در مقایسه با هفته قبل افزایش نشان می دهد.