به گزارش پایگاه خبری ربیع، به نقل از یونیوز، «عبدالغنی خنجر» سخنگوی جنبش «حق» بحرین تأکید کرد که مخالفان بحرینی انتخابات پارلمانی در این کشور را به رسمیت نمی شناسند.

خنجر یادآور شد که همه مخالفان بحرینی این نظر را دارند که انتخابات پارلمانی بحرین قابل قبول نیست و رژیم حاکم در این کشور به دنبال راهکار سیاسی در بحرین نمی گردد.

پیشتر نیز «علی الاسود» یکی از اعضای برجسته جمعیت الوفاق بحرین در توئیتی نوشت که رژیم بحرین قصد منحرف کردن اذهان عمومی را دارد تا میزان مشارکت در انتخابات بحرین را بالا ببرد حال آنکه این انتخابات راه حل دائمی برای بحران فعلی محسوب نمی شود.

با توجه به اینکه تعداد زیادی از شهروندان مخالف بحرینی در زندان بسر برده و بخش دیگری نیز سلب تابعیت شده اند، گروهی از مخالفان بحرینی امکان شرکت در روند رأی دهی را ندارند.