ابراهیم قربانی

شهردار کاشان در آیین معارفه سرپرست منطقه یک شهرداری کاشان گفت:  در دوره جدید مدیریت شهری رویکرد اجتماعی مبنای کار است و بایست مشارکت شهروندی بیش از پیش مورد توجه مدیران قرار گیرد.

  سعید ابریشمی راد، با اشاره به اینکه مدیران مناطق باید درک درستی از نیاز های مردم در مقیاس منطقه ای داشته باشند افزود: وقتی مردم هزینه های بزرگ شدن ساختار شهرداری را پرداخت می کنند باید بیش از گذشته نیز تغییرات را حس کنند.

وی با اشاره به اینکه مصداق توجه به نیازهای مردم به معنی انجام بهترین کار با منابع موجود است، تاکید کرد: منطقه یک شهرداری کاشان ویژگی های اصالت، هویت، قدمت و تاریخ و تمدن را داراست و مهمترین موردی که در این ساختار وجود دارد این است که شهرسازی و ساختار شهری کارآمد و متناسب یک زندگی مطلوب توسط خود مردم شکل گرفته که مصداق بارزمدیریت مشارکتی است.

وی گفت: توجه به مسائل خدمات شهری و نگهداشت مینیاتوری شهر درمنطقه  یک شهرداری کاشان که به عنوان منطقه ویژه تاریخی فرهنگی معرفی می شود مهمترین مسئله است.