مدیر اجرایی نمایندگی صندوق ضمانت صادرات استان اصفهان گفت: از جمله خدمات جدید این صندوق تسهیل فرآیند وام‌گیری برای صادرکنندگان از طریق نامه‌نگاری با وزارت صنعت، بانک مرکزی و بانک‌هاست.  سید محمد داودی در مورد خدمات ارائه‌شده صندوق ضمانت صادرات در استان اصفهان گفت: نمایندگی این صندوق در استان اصفهان تمامی خدمات تعریف‌شده برای صندوق را در قالب بیمه قراردادها، اعتبارسنجی مشتریان خارجی، ارائه ضمانت‌نامه ارزی و اقدامات تسهیل‌کننده صادرات ارائه می‌کند. مدیر اجرایی نمایندگی صندوق ضمانت صادرات استان اصفهان در ادامه افزود: ازجمله خدمات جدید ما نیز تسهیل فرآیند وام‌گیری برای صادرکنندگان از طریق نامه‌نگاری با وزارت صنعت، بانک مرکزی و بانک‌ها است. به گفته وی، سفارش‌ها از صادرکنندگان اخذشده و سپس برای اعتبارسنجی به دفتر مرکزی ارجاع می‌شود، در صورت تأیید اعتبار طرف خارجی، قرارداد به‌طور کامل بیمه می‌شود. داودی حجم قراردادهای بیمه‌شده در استان اصفهان در سال ۹۳ را ۲۷۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: در سال جاری این عدد بسیار کمتر است. وی یکی از دلایل کاهش حجم قراردادها را پایداری تحریم‌ها در سال جاری و رکود شدید تولیدات عنوان کرد. این مسئول صندوق ضمانت نبود آگاهی میان صادرکنندگان را دلیل اصلی عدم اقبال به خدمات صندوق در استان اصفهان عنوان کرد و افزود: باید در این زمینه تلاش‌های بیشتری صورت بگیرد تا همه صادرکنندگان بتوانند از این خدمات بهره‌مند شوند. وی قیمت خدمات ارائه‌شده را نیز ارزان ارزیابی کرد و گفت: تنها با کارمزد یک‌درصدی می‌توان کل قرارداد صادرات را بیمه کرد که در مقیاس بین‌الملل نیز نرخ بسیار پایینی است. داودی در مورد پشتوانه صندوق و ضمانت اجرایی آن تصریح کرد: صندوق ۱۳۰۰ میلیارد تومان سرمایه دارد که طبق اساسنامه تا ۱۰ برابر آن توسط بانک مرکزی تضمین‌شده است. وی در خاتمه، تغییرات مدیریتی ایجادشده در این دو سال را اتفاقی در راستای بهبود خدمات دانست و افزود: در این دو سال سعی شده حدود ۱۵ خدمت جدید تعریف شود و مشکلات اعتبارسنجی نیز با رایزنی سیاسی با کشورهای غیر شفاف نظیر عراق و افغانستان رفع شده است و در برنامه جدید صندوق نیز در پساتحریم، امکان صدور ضمانت ارزی پیمانکاران ایرانی شاغل در خارج از کشور فراهم‌شده است.