به گزارش پایگاه خبری ربیع، به نقل از ایرنا، به گزارش شنبه پایگاه خبری وزارت راه وشهرسازی، علی عباس‌نژاد افزود: مجموع اجرای احکام قطعی درباره تعرض به اراضی ۱۹۷ هکتار بود که به زیر مجموعه سازمان بازگشت.
به گفته وی، برای اجرای احکام قطعی از ۸۹۰ نفر نیروی پلیس کمک گرفته شد.
عباس‌نژاد ادامه داد: در اردیبهشت ماه ۲۴۹ مورد تعرض به زمین داشتیم که کارکنان یگان توانستند ۲۴۴ فقره را رفع کنند.
وی اعلام کرد در این ماه بیشترین گزارش های مردمی در مورد تعرض به زمین های ملی و دولتی از استان خوزستان به دست ما رسید.
«بیشترین احکام قطعی در استان بوشهر با ۳۴ فقره به مساحت پنج هکتار اجرا شد. استان های یزد با هشت فقره به مساحت ۳۱ هکتار و فارس با هفت فقره و ۱۰۷ هکتار از این نظر در مکان های بعدی قرار گرفتن»د.
وی یادآوری کرد تهران ۱۳ شهرستان دارد و در این مدت از ۱۵ هزار و ۸۰۰ مترمربع زمین در استان رفع تعرض شد.
فرمانده یگان حفاظت بر لزوم راه‌اندازی سامانه دریافت گزارش های مردمی تاکید کرد و افزود: پیش‌بینی می‌کنیم این سامانه مهرماه امسال راه‌اندازی ‌شود.
به گزارش ایرنا، از سال ۱۳۹۴ یگان حفاظت سازمان ملی زمین و مسکن تشکیل شد و صیانت از زمین های ملی و دولتی را در همه استان های کشور بر عهده دارد.