آمنه تسلیمی
معاون استاندار و فرماندار کاشان در جلسه انتخابات ریاست شورای اسلامی شهر کاشان اظهار داشت: در قانون اساسی هفت اصل مرتبط با شوراها وجود دارد و از معدود مواردی است که چندین اصل از قانون اساسی را به خود اختصاص داده است و نشان‌دهنده اهمیت شورا و نقش‌آفرینی مردم در امر تصمیم‌گیری است. همچنین رفتار اعضای شورا نشان دهنده شان و منزلت شورا است و به لطف خدا شورای اسلامی کاشان رفتار خوبی را از خود نشان داده است.
حمیدرضا مومنیان افزود: اعضای شورا پس از این که از سوی مردم انتخاب شدند ، نماینده همه مردم هستند و به عنوان گروه ، جناح و دسته سیاسی شناخته نمی شوند و شایسته است تا حقوق مردم را در نظر گرفته و دغدغه ها و گرایش های حزبی و سیاسی خود را درمباحث کارشناسی و شورایی دخالت نداده و منافع مردم و منطقه را مدنظر قرار دهند.
مومنیان تأکید کرد:  وقتی مردم نماینده ای را انتخاب کردند، صاحب حق و حقوق می شوند. نماینده ای هم که انتخاب شد موظف به انجام وظایف و تکالیفی است که قانون به عهده ی وی گذاشته است. نماینده به واسطه هر امضایی که  در شورا ، در مجلس و دولت انجام می دهد بر سوگند وفاداری خود بر قانون و دفاع از حقوق مردم تأکید نموده است.
وی با اشاره به اتفاقاتی که در خصوص انتخابات هئیت رئیسه کاشان پیش آمد و مباحثی که از طریق رسانه ها مطرح شد یادآور شد: به اعتقاد اینجانب اتفاقات پیش آمده و مباحث مطرح شده در راستای ظرفیت سازی مباحث سیاسی و اجتماعی شهرستان حائز اهمیت است و می تواند در راستای افزایش آستانه تحمل موثر باشد.
فرماندار کاشان تأکید کرد: دولت تدبیر و امید تلاش کرده است تا فضا برای فعالیت همه مردم فراهم گردد. همه  مردم با هر گرایش و سلیقه ای حق فعالیت سیاسی و اجتماعی دارند و خط قرمز برای هیچ طیف و گروهی و سلیقه ای وجود ندارد مگر این که قانون محدودیتی ایجاب کرده باشد.
مومنیان یادآور شد: رویکرد فرمانداری کاشان استفاده از همه ی ظرفیت های شهرستان با هر گرایش و سلیقه ای است. کاشان خسته از منازعات سیاسی است و ارتقاء خدمات به مردم و توسعه و پیشرفت همه جانبه شهرستان در گرو همدلی ، تعامل و توجه به مباحث کارشناسی و تخصصی است.
شایان ذکر است در این جلسه پس از شنیدن نظرات کاندیدای ریاست شورای و تعدادی از اعضا انتخابات هیئت رئیس برگزار و حسین حیدریان به عنوان رئیس ، سید رضا هاشمی ، نائب رئیس انتخاب شدند.
 هم چنین جواد حاج قدیری خزانه دار و امیرحسین پارسا و علی هاشمی طاهری نیز به عنوان منشی اول منشی دوم سال آخر شورا انتخاب شدند.