معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری کاشان گفت: ساماندهی پایانه مسافربری موجب رضایت مسافران و کارکنان پایانه شده است.

به گزارش مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری کاشان به نقل از روابط عمومی حمل و نقل و ترافیک، محمد مسعود چایچی معاونت این سازمان اظهار کرد: با توجه به اهمیت جابه جایی مسافران و حفظ ایمنی آنها تاکسی های پایانه مسافربری ساماندهی شده اند و این امر رضایت مسافران و کارکنان پایانه را در بر داشته است.

وی با اشاره به اهمیت زمان، ایمنی و هزینه در امر آمد و شد گفت: ایجاد پارکینگ برای خودروهای شخصی و موتورسیکلت ها و تفکیک آنها از تاکسی های ویژه موجب ساماندهی پایانه مسافربری شده وسیستم حفاظتی و نگهبانی پایانه با نظارت و هماهنگی حراست شهرداری به شرکت امین حفاظ سپاهان واگذار شده است.

چایچی با تاکید بر اینکه اتوبوسهای مسافربری موظف به پیاده کردن مسافرها در سکوها هستند، ادامه داد: پیش از این تداخل بین تاکسی های پایانه با خودروهای شخصی باعث بروز مشکلاتی در پایانه شده بود که با طرح ساماندهی تاکسی ها و انتقال آنها به جنب ساختمان اداری پایانه و سکوها این مشکلات برطرف شد.

گفتنی است تصحیح فضای انتهای پایانه برای پارک اتوبوسهای خارج از سرویس و همچنین ایجاد فضایی برای نظافت مرتب و آماده سازی اتوبوسها از دیگر اقدامات در پایانه مسافربری کاشان بوده است.