فرمانده نیروی انتظامی گفت: استفاده از تجهیزات روز و آموزش‌های دقیق باید در عملکرد پلیس نقش داشته باشد و از طریق نظرسنجی قابل ارزیابی باشد. سردار حسین اشتری در اولین همایش مجازی تربیت ناجا گفت: وقتی که برای خدمت به مردم کاری را انجام می‌دهیم این بهترین هدف ماست و رضایتمندی مردم در اولویت برنامه‌های پلیس است. وی با اشاره به اینکه در حال حاضر رضایتمندی مردم از پلیس و اقدامات آن در درجه بالایی قرار دارد، افزود: حفظ جایگاه اجتماعی پلیس و انجام برنامه‌های اجتماعی و حضور به موقع پلیس در کنار مردم سرمایه بالایی است که پلیس و همکاران بنده به داشتن آن افتخار می‌کنند. فرمانده نیروی انتظامی در ادامه با اشاره به اینکه ما در اجرای فرمایشات مقام معظم رهبری گام‌های مهمی در امر آموزش برداشته‌ایم، گفت: با استفاده از شبیه سازها در انجام مأموریت‌های پلیس می‌توانیم کارهای بسیار خوبی را در امر انجام مأموریت‌های پلیس انجام دهیم. سردار اشتری گفت: استفاده از همه ظرفیت‌ها برای انجام مأموریت‌های به جا و به موقع پلیس از جمله اهداف برگزاری این همایش‌هاست. فرمانده نیروی انتظامی ادامه داد: آموزش‌هایی که دیکته است و تحمیلی است و با آداب مردم و سنت ما مغایرت داشته باشد مطلوب ما نیست از این رو بومی سازی در آموزش‌های کارمندان ناجا در دستور کار قرار گرفته و جدا از آن آموزش خانواده‌های همکاران ناجا هم بسیار مهم است و تأثیر مهمی بر پیشرفت برنامه‌ها و انجام مأموریت دارد. اشتری نیروی انسانی و انسان محوری را موضوع اصلی در نیروی انتظامی برشمرد و گفت: نیروی انسانی بزرگترین پشتوانه نیروی انتظامی است و ما به این پشتوانه عظیم انسانی افتخار می‌کنیم.