به گزارش پایگاه خبری ربیع، به نقل ازاداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، دکتر احمدرضا خزاعی مدیر کل اتباع سازمان تامین اجتماعی در منطقه ویژه اقتصادی سیرجان و در جلسه مسئولین منطقه بیان کرد: بر اساس مسئولیت بین المللی و مدنی، سازمان تامین اجتماعی مقاوله نامه (ILO) که به امضاء ۱۲۱ کشور دنیا رسیده است را به طور دقیق اجرا می کند.

دکتر خزاعی اظهار داشت:در سال گذشته شاهد رشد ۷۰ درصدی افزایش پوشش بیمه ای اتباع خارجی در کل کشور بوده ایم .

وی با اشاره به اینکه بیشترین تعداد اتباع خارجی در استان کرمان در شهرستانهای رفسنجان وسیرجان وجود دارند، افزود : با توجه به اهمیت پوشش بیمه ای آنان برای سازمان تامین اجتماعی ضمن تقدیر از اقدامات ارزنده استان در جذب اتباع خارجی از همکاران خواست تا با جدیت وپیگیری بیشتری در جهت تحقق این مهم گام بردارند .

علی حسینی مدیر کل تامین اجتماعی استان کرمان نیز بیان کرد:مسئولین واحدهای اجرایی موظفند در جهت تحقق پوشش بیمه ای اتباع خارجی با عنایت به اجرای طرح آمایش اتباع اقدامات مهمی را انجام دهند.