به گزارش پایگاه خبری ربیع، به نقل از مهر، اقتصاد آلمان در ۳ ماهه دوم امسال به رشد بازگشت اما تحت تأثیر کمبودهای به وجود آمده در زنجیره تولید، این رشد اقتصادی کمتر از آن چیزی بود که انتظار می‌رفت.

بزرگترین اقتصاد اروپا در ۳ ماهه دوم امسال ۱.۵ درصد نسبت به ۳ ماهه قبل و ۹.۳ درصد نسبت به ۳ ماهه مشابه سال گذشته رشد کرد.

این در حالی است که اقتصاددانان شرکت‌کننده در نظرسنجی رویترز پیش‌بینی می‌کردند رشد اقتصاد این ۳ ماهه نسبت به ۳ ماهه قبلی حداقل ۲ درصد و نسبت به ۳ ماهه مشابه سال قبل حداقل ۹.۶ درصد شود.

اقتصاد آلمان در ۳ ماهه اول امسال ۲.۱ درصد آب رفته بود.

اقتصاد آلمان حتی با وجود رشد ۱.۵ درصدی در سه ماهه دوم هنوز در مقایسه با سه ماهه چهارم ۲۰۱۹ (قبل از کرونا) ۳.۴ درصد کوچک‌تر است.

اقتصاددان ارشد گروه بانکداری وی‌پی، «توماس گیتزل» می‌گوید: رشد اقتصادی آلمان می‌توانست بهتر از این باشد اما کمبود مواد اولیه عاملی بازدارنده بود.