به گزارش پایگاه خبری ربیع، مهدی ریاضی مدیر کل تعزیرات حکومتی استان قم گفت: مامورین پلیس مواد مخدر استان قم در حین بازرسی از یک واحد صنفی عرضه و فروش دخانیات در سطح شهر تعداد ۶۳,۲۰۰ هزار نخ انواع سیگار قاچاق مجموعاً به ارزش تقریبی ۵۳۷,۶۵۶,۲۶۱ ریال کشف و مراتب طی گزارشی جهت سیر مراحل رسیدگی به این اداره کل ارسال شد.

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان قم افزود: با تشکیل پرونده، شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی قم پس از احضار متهم و استماع اظهارات و اخذ آخرین دفاعیات متهم، به دلیل ناتوانی نامبرده از ارائه مدارک پس از رسیدگی، اتهام قاچاق را محرز و مسلم دانسته؛ متهم را علاوه بر ضبط کالای دخانی قاچاق به نفع دولت، به پرداخت مبلغ ۱,۰۵۵,۳۱۲,۵۲۲ ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم ند.

وی همچنین تصریح کرد: بر اساس قانون کلیه کالاهای مکشوفه توسط مرجع کاشف، تحویل اداره جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان شد.