به گزارش پایگاه خبری ربیع، مشاور عمرانی شهرداری شاهرود با اشاره به اینکه رسیدن به ایده آل های عمران و توسعه شهری با مشارکت شهروندان حاصل می شود، گفت: رفع مشکلات مردمی و فراهم آوردن زمینه های آسایش و رفاه زندگی شهروندی را از مهمترین آیتم های فعالیت مدیریت شهری است.

مهندس محمود تیموری با بیان اینکه در راس فعالیت واهداف شاخص مجموعه مدیریت شهری، شهرداری ها و سازمان های تحت پوشش این مجموعه، ارائه بهترین و کیفی ترین خدمات شهری است، افزود: پروژه های عمرانی اعم از پروژه های خدماتی، زیرساختی، فرهنگی، ترافیکی و ساخت و سازها نیز بر اساس رفع خلاء های زندگی شهرنشینی و منطبق با خواسته شهروندان تعریف و اجرایی می شود./حسین بابامحمدی