به گزارش پایگاه خبری ربیع، به نقل از خبرگزاری اردنی «عمون» با اشاره به تلاش ها برای بازگشایی گذرگاه نصیب در مرزهای مشترک اردن و سوریه تأکید کرد: هر دو طرف در تلاش هستند تا مقدمات امنیتی برای بازگشایی گذرگاه نصیب را به پایان برسد.

بر اساس این گزارش، این رسانه اردنی اعلام کرد که امان حساب ویژه ای روی بازگشایی گذرگاه نصیب باز کرده است به ویژه اینکه این گذرگاه یکی از رگ های حیاتی اردن هم محسوب می شود؛ این گذرگاه در واقع تنها خط ترانزیتی بین اردن و چندین کشور دیگر است.

خبرگزاری عمون همچنین به نقل از منابع آگاه اعلام کرده است: بازگشایی کامل مرزهای اردن و سوریه به دلیل حساسیت های امنیتی، نیازمند زمان است.