به گزارش پایگاه خبری ربیع، به نقل از سازمان تأمین اجتماعی، مدیرعامل شرکت رجا با اعلام این خبر افزود: واگن‌های تحویل گرفته شده از قرار داد خرید ۳۳ دستگاه واگن ۴ تخته پارسی است که ۱۷ تیر ماه سال جاری تحویل و ۲۳ تیر نیز  مورد تست سیر دینامیک با حضور کارشناسان راه آهن قرار گرفت.
محمد رجبی گفت: ۲۶ دستگاه از این واگن‌ها پیش از این، از واگن پارس تحویل شد که در حال بهره‌برداری است، و با ورود این ۴ دستگاه به ناوگان مسافری رجا،  مجموع واگن‌های مسافری تحویل گرفته شده از قرارداد مذکور ۳۰ دستگاه می‌شود.
مدیرعامل شرکت حمل و نقل ریلی رجا در خصوص زمان تحویل‌گیری واگن‌های باقی مانده اظهار داشت: طبق مذاکرات و برنامه‌ریزی انجام شده با شرکت واگن پارس، ۳ دستگاه واگن دیگر  در آینده نزدیک تحویل شرکت رجا می‌شود.