کیمیای وطن : محور بیاضه – حاجی آباد یک محور بین استانی است که در صورت تامین اعتبار لازم تا پایان سال زیر بار ترافیک خواهد رفت . به گزارش روابط عمومی اداره کل راه وشهرسازی استان اصفهان، محورروستایی بیاضه – حاجی آباد به عنوان یک راه فرعی درجه یک در شهرستان خوروبیابانک واقع شده که روستای بیاضه را در استان اصفهان به روستای حاجی آباد در استان یزد متصل می نماید . حمیدرضا امیرخانی مدیرساخت وتوسعه راههای این اداره کل گفت: شهرستان خوروبیابانک در شرقی ترین منطقه اصفهان واقع شده که با استانهای خراسان جنوبی، یزد وسمنان همجوار است که به همین منظور احداث محور بیاضه – حاجی آباد به عنوان یک محور بین استانی نقش مهمی در زمینه ارتباط جاده ای ایفاد می نماید. وی افزود : این محور بطول ۲۸ کیلومتر دراستان اصفهان درحال احداث است که با تامین اعتبارات لازم پیش بینی می گردد تا پایان سال به بهره برداری برسد . مدیرساخت وتوسعه راههای اداره کل راه وشهرسازی استان اصفهان بیان داشت : ۹ کیلومتر از این مسیر آسفالت شده و ۱۹ کیلومتر باقیمانده نیز با تلاش بی وقفه درحال انجام است . سعید خدابخشی سرپرست اداره نظارت بر ساخت راههای روستایی اداره کل راه وشهرسازی نیز با اشاره به میزان اعتبارات هزینه شده در این مسیراظهار داشت : این محور به عنوان یک محور بین استانی است که تاکنون ۲۰ میلیارد ریال درآن هزینه شده و جهت تکمیل وانجام آسفالت سطحی آن ۲۲ میلیارد ریال دیگراعتبار مورد نیاز است . خدابخشی افزود : میزان حجم خاکبرداری این پروژه ۶۴ هزار مترمکعب ومیزان حجم خاکریزی آن ۱۱۵ هزار متر مکعب بوده که در کل محور ۲۵ دستگاه پل آبرو احداث گردیده است . وی از عمده مشکلات موجود در این پروژه راشرایط جوی موجود در منطقه و نبود اعتبارات مکفی دانست و تصریح کرد : به رغم وجود مشکلات، این پرژه فعال و تا پایان سالجاری با انجام آسفالت سرد به بهره برداری خواهد رسید .