به گزارش پایگاه خبری ربیع،  مدیر عامل آبفای استان اصفهان در نشستی با مدیران سازمان برنامه بودجه و امور مالیاتی استان، بهره مندی از دانش شرکت های دانش بنیان را یکی از راهکارهای غلبه بر چالش های صنعت آبفا دانست.

حسین اکبریان با بیان اینکه می توان از ظرفیت علمی شرکت های دانش بنیان در بازسازی شبکه فرسوده شهر اصفهان بهره مند شد افزود: شبکه فاضلاب اصفهان قدمتی ۶۱ ساله دارد و هم اکنون ۹ هزار کیلومتر طول شبکه و خطوط انتقال فاضلاب در استان وجود دارد که از این رقم ۴ هزار کیلومتر آن مختص شهر اصفهان می باشد.

وی با اشاره به فرسودگی شبکه فاضلاب اصفهان گفت: در حدود ۵۰۰ کیلومتر از این شبکه فرسوده است که تا کنون ۱۹۳ کیلومتر از آن در طی سال های اخیر بازسازی شده و ۳۰۷ کیلومتر دیگر نیز نیازمند بازسازی است که این امر تنها باتلاش و استفاده از دانش بومی که توسط شرکت های دانش بنیان بدست آمده حاصل می شود.

مدیرعامل آبفای استان اصفهان به روش های نوین بازسازی شبکه فاضلاب در دنیا اشاره کرد و اعلام نمود: بازسازی لوله های آسیب دیده و فرسوده شبکه فاضلاب یکی از نگرانی های مهم فعالان صنعت آبفا به شمار می آید این در حالیست که بازسازی لوله در جای خود (CIPP) یکی از رایج ترین فناوری هااست که اجازه می دهد تا شبکه فرسوده را بدون استفاده از روش های برش باز مورد اصلاح وبازسازی قرار داد.

اکبریان افزود: روش CIPP یکی از روش های بهینه انجام عملیات جهت نوسازی و بازسازی شبکه فرسوده فاضلاب در دنیاست که در آن نه تنها کمترین هزینه مالی، استهلاک ماشین آلات، نیروی انسانی و زمان مطرح است بلکه از این طریق شهروندان متحمل کمترین آسیب های روانی، جسمی، اقتصادی و اجتماعی در محدوده انجام پروژه بازسازی شبکه فرسوده فاضلاب می شوند.

وی افزود: خوشبختانه شرکت های دانش بنیان در کشور به این تکنولوژی نوین دنیا دست یافته اند و می توان با بهره مندی از دانش این شرکت ها، چالش فرسودگی شبکه فاضلاب در اصفهان را برطرف نمود چرا که هم اکنون ۳۰ کیلومتر از شبکه فرسوده اصفهان باید در کوتاه ترین زمان ممکن اصلاح و بازسازی شود.

مدیرعامل آبفای استان اصفهان درباره اقدامات اصلاحی به منظور بازسازی شبکه فاضلاب در سال های گذشته گفت: مجوز فاینانس جهت بازسازی فاضلاب محور جنوب اصفهان از خیابان نظر غربی تا پل غدیر در قطرهای ۱۲۰۰ تا ۱۴۰۰ میلیمتر و محور شمال و بازسازی شبکه فاضلاب در شهر اصفهان از سال ۱۳۸۶ الی ۱۴۰۱ به طول ۱۹۳ کیلومتر از جمله این اقدامات است.