به گزارش پایگاه خبری ربیع، به نقل از روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران، دکتر فریدون رهنمای رودپشتی در ششمین همایش انجمن مالی اسلامی به تشریح موضوع حاکمیت مطلوب و تاثیر آن در بازارهای مالی پرداخت و افزود: ارتقای حکمرانی نظارت بانکی و استقرار و پیاده سازی آخرین استانداردها و الزامات بانکی بین المللی، بستر حضور بانک ها و سرمایه گذاران خارجی در کشور و متقابلا حضور بانک های کشورمان در عرصه های بین المللی را ممکن می سازد.

وی در ادامه مبانی کلیدی یک نظام راهبری شرکتی مطلوب را برشمرد و گفت: پاسخگویی و حسابدهی، خلق ارزش و استفاده موثر از منابع شرکت، گزارش دهی به موقع و شفاف، رعایت انصاف و عدالت در رابطه با همه ذینفعان و ایفای نقش اجتماعی و شهروندی شرکت از اصول اصلی تشکیل یک نظام راهبری شرکتی مناسب است.

این استاد دانشگاه افزود: برای برخورداری از دانش راهبری شرکتی بر اساس فرهنگ سرمایه گذاری طبق قانون برنامه ششم اوراق بهادار در گام اول لازم است علاوه بر جهت­گیری ها و سیاست های لازم برای تجهیز منابع مالی مورد نیاز سرمایه گذاری، نگاه ارزشی به کار و ثروت آفرینی داشته باشیم و اولویت اقتصادی در سیاست خارجی کشور را بر اساس جذب دانش و نوآوری از کشورهای صاحب فناوری قراردهیم.

رئیس انجمن مهندسی مالی افزایش مهارت و تخصص نیروی کار، جذب مستقیم شرکت های معتبر جهانی و منطقه ای در زنجیره تولید داخلی، حمایت از شرکت های دانش بنیان و تدوین سازو کار لازم برای کاهش فاصله بین نرخ سود تسهیلات و سپرده های بانکی را از دیگر مبانی تشکیل نظام راهبری شرکتی دانست و افزود: توسعه بازار سرمایه باید با تاکید بر طراحی و مهندسی ابزارهای مالی و ارتقای شفافیت انجام بپذیرد.

رهنمای رودپشتی در ادامه این همایش به تشریح ویژگی های بازار مالی کارا پرداخت و گفت: بازار مالی کارا علاوه بر هماهنگی با فرهنگ رایج جامعه، با اهداف، انگیزه ها و روحیات شرکت کنندگان همسوست و قابلیت انطباق با بازارهای مالی بین المللی را دارد.

وی اذعان داشت: کیفیت حکمرانی در سطح هر سازمان، در اقتصاد کشور مبدل به یکی از مهمترین عوامل نقش آفرین در موفقیت، رشد و توسعه اقتصادی شده است. این استاد دانشگاه با بیان اینکه، راهبری شرکتی شالوده روابط شرکت با گروه های ذینفع است؛ اظهار داشت: طبق ادبیات موجود در زمینه سازی و کارهای راهبری شرکتی، انتظار می رود راهبری بری شرکتی، سازمان را در جهت حداکثرسازی منافع سهامداران کنترل و هدایت کند.

ششمین همایش انجمن مالی اسلامی در سه پنل «حکمرانی مطلوب و تاثیر آن در بازارهای مالی»، «ماهیت سهام و حقوق و منافع آن» و «نشست تخصصی ارائه مقالات منتخب همایش» به شکل وبینار برگزار شد.