به گزارش پایگاه خبری ربیع، به نقل از مجله فوکوس، «ولفگانگ ایشینگر» رئیس کنفرانس امنیتی مونیخ در جدیدترین کتاب منتشر شده خود با نام « دنیا در خطر» به بررسی و تحلیل نقش دیپلماسی در بحران های بین المللی پرداخته است.

وی در بخشی از این کتاب آورده است: آدم در دنیا چیزهایی می بیند که بعضا امکان باور آنها وجود ندارد. «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا داعیه رهبری «دنیای آزاد» را در سر دارد، اما در عمل شاهد رفتارهایی مغایر با این اصل از وی هستیم. ترامپ توافق هسته ای غرب با ایران که نتیجه نشست های متعدد و رایزنی های زیادی بود را به شدت مورد انتقاد قرار داد، وی حتی به این انتقاد بسنده نکرد و متحدان خود را که از امضا کنندگان این توافق بودند مورد تمسخر قرار داده است.

ایشینگر در بخش دیگری از کتاب خود خواستار ایفای نقش بیشتر آلمان در رویدادهای بین المللی شده و خاطرنشان کرده که اروپا باید نقش رهبری خود در مسائل بین المللی را جدی تلقی کرده و آن را احیا و تقویت کند.