رئیس مرکز فنی و حرفه ای شهرستان تیران و کرون گفت: تسهیلات ۳۰۰ میلیون ریالی به دارندگان مدارک فنی و حرفه ای ارائه می شود.

 به گزارش ربیع به نقل از ایمنا ،مهدی شمس اظهار داشت: افرادی که دوره های مهارتی را در مراکز فنی و حرفه ای بگذرانند و پایان دوره دریافت کنند به آن ها تسهیلات بانکی برای ایجاد شغل ارائه می شود.
وی افزود: این تسهیلات تا  سقف ۳۰۰میلیون ریال است که به متقاضیان بر اساس حرفه و کاری که ایجاد می کنند ارائه می شود.
رئیس مرکز فنی و حرفه ای شهرستان تیران و کرون با اشاره به اینکه افزون بر ۸۰ نفر سال گذشته از این تسهیلات استفاده کرده اند، بیان داشت: امسال نیز این تسهیلات معرفی می شود و بر اساس سهمیه اشتغال شهرستان تعدادی نیز از ادارات شهرستان بر اساس مدرک فنی و حرفه ای تسهیلات دریافت کرده اند.
وی ادامه داد: مهارت آموزان شهرستان تیران و کرون در رشته های دامپروری، کشاورزی شامل کاشت زعفران، فعالیت های گلخانه ای و مواردی از این قبیل فعالیت های اقتصادی داشته اند.
شمس خاطرنشان کرد: تنوع رشته های آموزشی در فنی و حرفه ای زیاد است که تعدادی از ان ها در مرکز دولتی فنی و حرفه ای و مابقی در مراکز وابسته انجام می شود