به گزارش پایگاه خبری ربیع از شهرکرد، ایده ‘دیوار مهربانی’ که چند وقتی است در شهرهای مختلف ایران بروز و ظهور کرده است در شهرکرد نیز اجرایی شد.
این دیوار مانند دیوارهای دیگر، خانه ها را از هم جدا نمی کند بلکه بر اساس طرح اولیه قرار است دلها را به هم نزدیک کند.
دیوار مهربانی در شهرکرد در حد فاصل میدان بسیج تا چهار راه فصیحی شهرکرد قرار دارد و قرار است این دیوار طرح خیریه کمک به نیازمندان را محقق کند.

در طرح و ایده مردمی دیوار مهربانی، افرادی که لباس های مازاد دارند، برای استفاده افراد نیازمند آنها را روی دیوار قرار می دهند.
شبکه های اجتماعی چهارمحال و بختیاری نیز برای اطلاع شهروندان از این اقدام خیرخواهانه، خبر دیوار مهربانی را پوشش وسیع داده اند.