به گزارش پایگاه خبری ربیع،بر اساس حکمی از سوی دکتر رستمی ابوسعیدی، رییس دانشگاه پیام نور کل کشور، دکتر مهدی یوسفی، رییس دانشگاه پیام نور استان اصفهان به مدت دو سال به عنوان عضو شورای دانشگاه منصوب شد.

بر اساس قانون دو رییس استان از ۳۰ رییس استان دانشگاه پیام نور به عنوان عضو در شورای دانشگاه پیام نور کل کشور حاضر هستند که با این حکم رییس دانشگاه پیام نور استان اصفهان از تاریخ دوازدهم تیرماه سال جاری به مدت دو سال به عضویت این شورا درآمد.

دکتر مهدی یوسفی دانشیار دانشگاه پیام نور استان اصفهان در رشته زیست‌شناسی است که از سال  ۱۳۹۳ به عنوان رییس دانشگاه پیام نور استان اصفهان منصوب شد و هم‌اکنون نیز در این پست مشغول به فعالیت است.