آمنه تسلیمی
الوند مغلوب اراده دانشجویان دانشگاه کاشان
مدیر تربیت بدنی دانشگاه کاشان از صعود دانشجویان این دانشگاه به قله الوند همدان خبر داد.
محمد رمضانی افزود: برنامه صعود به قله سه هزار و ۵۸۴ متری الوند همدان گرامیداشت یاد و خاطره  شهدای  تیپ فاطمیون مدافع حرم مهدی صابری، سید مصطفی صدرزاده، مرتضی عطایی  و سردار شهید حاج حسین همدانی در تاریخ ششم آبان ماه با شرکت دانشجویان رشته تربیت بدنی  برگزار و دانشجویان موفق به فتح این قله گردیدند.
وی اعضا این گروه را زهرا یونسی، الهه طلابی، فاطمه امیدپناه، فهیمه مومنی، فائزه سپهری، فاطمه میرعلی، زهرا اکبری، آنیتا عنایتی، فاطمه رمزی، سحر ایروانی، نرگس پاکدامن، مریم حکیمی نژاد، سوده مزروعی، نجمه موسوی، مهدیه کارگر، فائزه شیراحمدی، فاطمه کریمی، فاطمه ثریا، فاطمه مهدور، منیژه طائی، راضیه محمودی، زهرا صادقی، حمیده رحیمی، طاهره ابراهیمی ومریم سعادت را اعضای این گروه بیان کرد و اظهار داشت: الهه ملکیان فینی سرپرستی تیم و لیلا اشتری و محدثه صباغی لیدری این گروه را بر عهده داشتند.
………………………
انتشار شماره ششم پژوهش نامه کاشان
شماره ششم (پیاپی چهاردهم) پژوهش نامه کاشان، مجله تخصصی مرکز پژوهشی کاشان شناسی دانشگاه  کاشان منتشر شد.
مدیر مسئول این مجله گفت: در این شماره از مجله هفت مقاله علمی از اعضای هیات علمی، نویسندگان و محققان در ۱۸۲ صفحه به چاپ رسیده است.
دکتر محمد مشهدی نوش آبادی اظهار داشت: خودشناسی به منزله مقوله ای هرمنوتیکی در اندیشه های بابا افضل کاشانی(حسین خندق آبادی)، زندگی نامه خودنوشت حسینعلی عطار بیدگلی (حسین ایمانیان)، بررسی دستگاه آوایی گویش جوشقان قالی (رضا شجری، مریم حیدری)، آتشکده محوطه ویگل و هراسگان(محسن جاوری)، بازشناسی عمارت تاریخی شاسوسا(روح الله تعظیمی فر، احمد دانایی نیا)، محله سلطان میراحمد کاشان (حمید رضا جیهانی، پوراندخت ارزانی، مهسا محمد قلی بیک، توغ های نفیس و تاریخی شهرستان های کاشان، آران و بیدگل و نطنز (محمد مشهدی نوش آبادی، محمد خداداد) از مقالات ارائه شده در این شماره از مجله است.
وی افزود: مقالات این نشریه در پایگاه   sh_kashan@kashanu.ac.ir  نمایه می شود.