به گزارش پایگاه خبری ربیع،درگیری دسته جمعی در یکی از پارک‌های بزرگراه حکیم به قتل مردی جوان به نام امیر منجر شد. عامل قتل، وحید ۳۲ ساله، دو روز بعد دستگیر شد و در شعبه دهم دادگاه کیفری استان تهران پای میز محاکمه ایستاد.

مادر مقتول گفت: «روز حادثه همراه امیر و عروسم به پارک رفته بودیم که امیر برای دیدن دوستانش به پایین دست پارک رفت. چند دقیقه بعد، ناگهان صدای درگیری آمد. امیر با سه نفر دست به یقه شده و توسط یکی از آنها چاقو خورده بود. سریع او را به بیمارستان رساندیم اما فایده‌ای نداشت. من قصاص می خواهم.» سپس متهم با بیان این‌که در زمان حادثه حالت طبیعی نداشت، خود را بی‌گناه دانست اما قضات حکم قصاصش را صادر کردند. این رای در دیوان‌عالی کشور شکست و برای رسیدگی دوباره به شعبه دوم دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد.

چندی پیش در دومین جلسه محاکمه، اولیای‌دم بار دیگر قصاص خواستند. سپس وحید گفت: «آن روز همراه دو خواهرزاده نوجوانم به پارک رفته و در یکی از آلاچیق‌ها مشغول بگو و بخند بودیم که مقتول آمد و بدون هیچ مقدمه‌ای به ما معترض شد. او هم مثل من حالت طبیعی نداشت. با هم درگیر شدیم و با کمربندش چند ضربه به دو خواهرزاده‌ام زد. برای دفاع از خودمان، چاقویم را درآوردم و در هوا تکان دادم. ناگهان یک ضربه به مقتول خورد. من قصد قتل نداشتم.» در پایان دادگاه قضات وارد شور شدند و متهم را برای دومین‌بار به قصاص محکوم کردند.

جام جم / ۲۳۰