به گزارش پایگاه خبری ربیع،  سید علی سیفی در سخنانی اظهار داشت: دوره بازآموزی سلاح سازمانی به منظور تکمیل آموخته های گذشته و ارتقاء آمادگی دفاعی مأموران یگان حفاظت محیط زیست در این اداره کل برگزار شد.
وی با بیان اینکه این دوره آموزشی با همکاری سپاه امام علی بن ابیطالب(ع) قم برگزار شد،
خاطرنشان کرد: در این دوره آموزشی قوانین مرتبط با بکارگیری سلاح و قانون حمایت از محیط بانان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
رئیس اداره آموزش و پژوهش حفاظت محیط زیست استان قم در پایان تصریح کرد: با توجه به حضور محیط بانان در عرصه های طبیعی و احتمال برخورد با شکارچیان و متخلفان زیست
محیطی، بالابردن سطح دانش و آگاهی آنها نیست به اینگونه موارد بسیار اهمیت دارد.