رییس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی ایران معتقد است قیمت منطقی برای گوشت مرغ حداکثر کیلویی ۷۰۰۰ تومان است و افزایش قیمت این محصول در روزهای اخیر کاذب بوده و در جهت منافع گروه خاصی است.

به گزارش بیع به نقل از ایسنا ،خسرو فروغان گران سایه گفت: دلایلی از جمله اینکه ” افزایش قیمت ذرت عامل بالا رفتن قیمت گوشت مرغ شده است” صرفا بهانه است.

وی افزود: در حال حاضر کمبود دان مرغ و کمبود عرضه گوشت مرغ وجود ندارد و به طور کلی تغییری در وضعیت خوراک مرغ به وجود نیامده است که باعث افزایش قیمت شده باشد، بلکه مسئله اصلی در نوع مدیریت و تنظیم کردن بازار از مرغداری تا کشتارگاه و دلال‌هاست.

فروغان گران سایه افزود: تناسب بین مرغدار، کشتارگاه و واسطه که مرغ را به دست خرده فروش می رساند ارتباط درستی نیست و در یکی – دو سال گذشته بیشترین سود و درآمد در روند تولید تا مصرف نصیب کشتارگاه شده است.

رییس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی ایران گفت: مسئله دیگر این است تصمیم گیری‌ها و اعمال نظرهای غیر کارشناسی باعث بی نظمی در بازار شده است. در حال حاضر که رکود در بازار وجود دارد قاعدتا نباید در بازار گرانفروشی داشته باشیم، چرا که همه به دنبال این هستند که جنس شان را ارزان تر عرضه کنند.

وی همچنین تصریح کرد که قیمت منطقی برای هر کیلوگرم گوشت مرغ حداکثر باید ۷۰۰۰ تومان باشد و بیش از آن گرانفروشی است.

به گفته فروغان گران‌سایه، این افزایش قیمت کاذب و برای منافع گروه خاصی است.