به گزارش پایگاه خبری ربیع،  سرهنگ میکائیل قهرمانپور اظهارداشت: در پی وقوع سرقت
۴۰راس احشام از یک قلعه ،شناسایی و دستگیری سارق در دستور کار تیمی از کارآگاهان پلیس آگاهی استان قرار گرفت.
وی افزود: کارآگاهان با بررسی جغرافیای جرم و انجام اقدامات پلیسی، موفق به شناسایی خودرو نیسانی شدند که احشام مسروقه را منتقل کرده بود و از آن طریق ،سارق نیز شناسایی و در مدت اندکی با یک اقدام غافلگیرکننده دشتگیر شد.
رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان قم گفت: متهم به همراه پرونده متشکله به مرجع قضائی استان معرفی شد.