در راستای گرامیداشت هفته دولت مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان به بیان عملکرد سال ۱۳۹۴ و ۳ ماهه اول سال ۱۳۹۵ در بخش دولتی و غیردولتی پرداخت.

به گزارش پایگاه خبری ربیع ،ابوطالب جلالی گفت:‌ این اداره کل آموزش های مهارتی را در دو بخش دولتی و غیردولتی با بهره گیری از مربیان مجرب و تجهیزات پیشرفته کارگاهی، مطابق با استانداردهای آموزشی روز در خوشه های صنعت، کشاورزی، خدمات و فرهنگ و هنر ارائه می دهد.

جلالی بیان داشت: اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان با ۵۴ مرکز آموزش دولتی، ۴۳۱ کارگاه ثابت شهری، ۹۸ کارگاه جوار شهری، ۸ کارگاه جوار روستایی، ۶ کارگاه جوار صنعت، ۲۳۰ کارگاه صنایع ضمن کار، ۳۳ کارگاه صنایع اصناف، ۴۲ کارگاه جوار دانشگاه، ‌۶۴ کارگاه جوار پادگان، ۲۷ کارگاه جوار زندان، آموزشهای مهارتی را در بخش دولتی به صورت رایگان ارائه می نماید.

وی گفت: در بخش غیردولتی با تعداد ۱۶۵۱ آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای شامل ۱۲۴۶ آموزشگاه ویژه زنان و تعداد ۲۸۵ آموزشگاه ویژه مردان و تعداد ۱۲۰ آموزشگاه دومنظوره، آموزش های مهارتی را طبق شهریه هیأت نظارت مرکزی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور به متقاضیان استان ارائه می دهد.

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان، عملکرد آموزشی این اداره کل را در بخش دولتی در سال ۱۳۹۴ به میزان ۹ میلیون و ۴۰۳ هزار و ۴۲۸ نفر ساعت معادل ۶۵ هزار و ۹۴۴ نفردوره و در ۵ ماهه ابتدای سال جاری ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار و ۸۳۵ نفر ساعت معادل ۳۰ هزار و ۴۲۵ نفر دوره اعلام نمود.

وی در ادامه عملکرد این اداره کل در بخش غیردولتی را در سال ۱۳۹۴ به میزان ۸ میلیون و ۹۵۹ هزار و ۳۵۲ نفر ساعت معادل ۴۹ هزار و ۳۹۸ نفر دوره و در ۵ ماهه ابتدای سال جاری، ۳ میلیون و ۲۰۸ هزار و ۹۰ نفر ساعت معادل ۱۹ هزار و ۸۷۸ نفر دوره عنوان کرد.