استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: جشنواره خیرین مدرسه ساز چهارمحال و بختیاری برای نخستین بار به صورت ملی برگزار می شود. قاسم سلیمانی دشتکی با اشاره به برگزاری جشنواره خیرین مدرسه ساز چهارمحال و بختیاری به صورت ملی، اظهار داشت: این جشنواره برای نخستین بار در خارج از استان و به صورت ملی برگزار می شود. وی با بیان اینکه جشنواره خیرین مدرسه ساز چهارمحال و بختیاری طی برنامه ریزی های انجام شده در تهران برگزار می شود، عنوان کرد: جشنواره خیرین مدرسه ساز چهارمحال و بختیاری روز ۲۸ دیماه سالجاری با حضور خیران در شهر تهران برگزار می شود. استاندار چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: استان چهارمحال و بختیاری نیازمند کمک خیران برای توسعه فضاهای آموزشی و مناسب سازی مدرسه ها است که خیران می توانند در این مسیر گام های بلندی برای توسعه این استان و رفع کمبود های آموزشی بردارند. وی ادامه داد: هم اکنون مدارس فرسوده بسیاری در این استان وجود دارد که تعداد آنها بیش از ۱۰۰ مدرسه است و این مدارس نیازمند بازسازی هستند که اعتبارات استان جوابگوی مخارج سنگین سخت و ساز این مدارس نیست. استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: همچنین در این استان بسیاری از پروژه های مدرسه سازی نیمه تمام است که نیازمند اعتبار برای اتمام این پروژه ها هستند.