دکترای تخصصی توسعه پایدار و عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی اصفهان گفت: شهری پایدار است که در آن توسعه اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در کنار یکدیگر صورت گرفته باشد.

 

سید احمد خاتون آبادی در دومین نشست هم اندیشی ایده پردازی ‘اصفهان؛ شهر جهانی خلاق’ که در کتابخانه مرکزی شهرداری اصفهان برگزار شد شهر اصفهان را از ابتدا شهری پسامدرن دانست و افزود: در شهرهای پسامدرن نظام جمع گرایی وجود دارد و به همه افراد اهمیت داده می شود و سرمایه های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی به صورت یکپارچه در کنار هم هستند.
وی بیان کرد: شهرهای مدرن پس از انقلاب صنعتی و شهرهای پسامدرن پس از انقلاب اطلاعاتی در جهان ایجاد شدند.
عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی اصفهان اظهار کرد: در شهرهای پسامدرن تعاون وجود دارد و به همه افراد اهمیت داده شده و همبستگی و پیوستگی در اجتماع وجود دارد.
وی ادامه داد: در جامعه مدرن محور اصلی رقابت است و شتاب بیشتری دیده می شود درحالی که درجامعه پسامدرن برای اکوسیستم و افراد دل سوزی وجود دارد و وقت صرف می شود.
خاتون آبادی افزود: منطق در نظام مدرن ابزارگرا و در پسامدرن انسان گراست.
وی با بیان اینکه تنوع زیست محیطی شهری باید رعایت شود تصریح کرد: شهر باید برای پایداری پهنه بندی شود و توسعه محلات پایدار را داشته باشیم.

** پیوستگی اقتصادی، فرهنگی و مکانی ایجادکننده شهرهای خلاق است
یک دکترای برنامه ریزی شهری نیز در این هم اندیشی با موضوع شهر خلاق گفت: پیوستگی اقتصادی، فرهنگی و مکانی موجب ایجاد شهرهای خلاق می شود و شهر خلاق ابتدا به فکر آرامش و آسایش شهروندان خود و بعد از آن گردشگران است.
مختاری انعطاف پذیری یعنی توانایی داشتن نگاهی متفاوت به محیط و رفتاری مناسب با آن، ابتکار به معنای توانایی به کارگیری راه حل ابتکاری برای مشکل دیرین و تاب آوری یعنی توانایی قبول پیامدهای شکست از اصول اولیه شهرهای خلاق است.
وی شهرهای خلاق را از لحاظ ویژگی ها و عناصر منطقه ای، مکانی جذاب برای کارکردن و زندگی شهروندان، برای گردشگران و صنعت توریسم، شهری توانمند در شکوفایی بخش های مختلف اقتصادی و مرکز جذب بنگاه های مختلف اقتصادی نوظهور دانست.
وی با بیان اینکه شاخص های شهر خلاق در شهر اصفهان به صورت منطقه ای در مناطق ۱۵ گانه شهری مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است گفت: در این بررسی شاخص های هنر، صنایع دستی، فرهنگ، منظر شهری، فضاهای جمعی، مراکز و موسسات عالی، تنوع، هویت شهری، مقیاس، کارایی و اثربخشی، تکنولوژی ارتباطی، مشارکت و سرزندگی و پویایی فضاهای شهری مورد بررسی قرار گرفتند.
این استاد برنامه ریزی شهری با اشاره به شاخص های کالبدی و غیر کالبدی (انسانی) به عنوان شاخص های مورد تاکید اسلام در مورد شهر تصریح کرد: ارزش های اعتقادی، اجتماعی، بومی و هویت تاریخی از موارد غیرکالبدی و بستر طبیعی، مصالح، زیبایی، نوع مسکن، محله بندی، نظم فضایی، مساجد و اماکن زیارتی از موارد شاخص های کالبدی شهر است.
این دکترای برنامه ریزی شهری ادامه داد: یکی از شاخصه های شهر خلاق تالارهای تئاتر، سینما، موسیقی، انتشارات، موزه ها و نمادهای مهم فرهنگی شهر هستند و نیز هرچه تنوع قومی و هویتی در شهرها بیشتر باشد برخلاف تفکرهای قدیمی، برای شهر سازنده و مثبت است.
دومین هم اندیشی ایده پردازی ‘اصفهان، شهرجهانی خلاق’ روز پنجشنبه از سوی مرکز خلاقیت و نوآوری شهرداری اصفهان در سالن اجتماعات کتابخانه مرکزی اصفهان با حضور اساتید برنامه ریزی شهری و مسوولان و شهروندان شهر خلاق اصفهان برگزار شد.