سیدعلی رحیمایی سرپرست سازمان آرامستانهای شهرداری بابل ادامه داد :در فاز بعدی سایر آرامستانهای سطح شهر بابل نیز تحت پوشش قرار خواهد گرفت

وی افزود: تصاویر شهدا، وصیت نامه، زندگی نامه و… هر شهید بطور اختصاصی در مزار آن شهید از طریق QRکد در دسترس علاقمندان خواهد بود.

به گفته سرپرست سازمان آرامستانهای شهرداری بابل در همین حال QR کد برای مزار علما و نخبگان و هنرمندان نیز در نظر گرفته شده است

رحیمایی با ذکر این مطلب که تا کنون تمامی یادمان های قبور شهدای تک مزاری در آرامستان باغ بهشت شهرداری بابل با هزینه سازمان احداث گردید، تاکید داشت :سازمان آمادگی دارد برای سایر شهدای تک مزاری در صورت رضایت خانواده معظم شهیدان نسبت به احداث یادمان با هزینه سازمان اقدام نماید.