به گزارش پایگاه خبری ربیع، محمدرضا احمدی ، ادامه داد: شهردار جدید یک شخصیت کاریزماتیک دارد و انسان را مجذوب خود می کند و در طی یک ماه گذشته به اندازه ۵ سال گذشته با ایشان جلسه مشترک داشته ایم و از ایشان تشکر می کنم که به جد پیگیر مسائل شهر بهارستان است.

وی در پاسخ به پرسش خبرنگار کیمیای وطن درباره اقدامات صورت گرفته برای باغ هزار جریب در بهارستان گفت: هزار هکتار از اراضی باغ هزار جریب  آزادسازی شده و کل اراضی این پروژه در مالکیت شرکت عمران است ، در سال جاری فضای سبز و درخت کاری ۴۰ هکتار فضای سبز این پروژه زودتر از دیگر پروژه های عمرانی و خدماتی آن آغاز می شود.

با تعامل شهرداری برای خرید اتوبوس در بهارستان اقدام می کنیم

وی درباره خرید اتوبوس برای ناوگان حمل ونقل این شهربه خبرنگار کیمیای وطن پاسخ داد: در آینده نزدیک اتفاقات خوبی در حوزه حمل و نقل بهارستان می افتد،با تعامل شهرداری و شرکت عمران بهارستان خرید اتوبوس و نردبان آتش نشانی محقق می شود.  پیگری زیادی برای خرید اتوبوس توسط شهردار چدید شهر بهارستان شده است و ما نیز قول همکاری در این خصوص داده ایم.

احمدی درباره خرید نردبان آتش نشانی با توجه به ساختمان بلند مرتبه در این شهر توضیح داد: خرید نردبان آتش نشانی حدود ۶۵ میلیارد تومان هزینه دارد و با توافقاتی که با شهردار جدید داشته ایم ان شاء الله بخش زیادی از هزینه خرید آن را تقبل می کنیم.

وی، درباره  ساماندهی جالده قلعه شوربه کیمیای وطن گفت: تنها ضلع جنوبی جاده قلعه شور با شرکت عمران است و فاصله بلوار قائم مقام فراهانی به سمت شرق بهارستان مشکل ترافیکی دارد که به محض رفع این مشکل، ساماندهی این مسیر نیز انجام می شود.

آمادگی آزادسازی مسیر جدید برای اتوبان کنار گذر شرق بهارستان داریم 

وی ادامه داد:احداث پروژه اتوبان کنار گذر شرق بهارستان مربوط به شرکت عمران نیست ولی زمین های مسیر آن آزادسازی شده و اگرمسیر تغییر پیدا کند آمادگی آزادسازی مسیر جدید را نیز داریم.

مدیرعامل شرکت عمران بهارستان، درباره فرونشست در بهارستان گفت:بعید می دانم در خصوص فرو نشست زمین در بهارستان مشکلی داشته باشیم و تاکنون آسیبی به منابع آب زیرزمینی و قنوات این شهر وارد نشده است.

وی با اشاره به اینکه حدود ۱۵ هزار واحد در طرح جهش مسکن در شهر بهارستان ساخته می شود افزود:تاکنون دو میلیون و یکصد و هفتاد هزار نفر در طرح جهش مسکن ثبت نام کرده اند و حدود ۱۰۵ هزار نفر متقاضی در شهر بهارستان هستند که حدود ۵ درصد ثبت نام کنندگان کل کشور لست.

احمدی تاکید کرد: بر اساس این طرح، حدود ۱۵ هزار واحد در شهر بهارستان طی چهار سال آینده ساخته می شود و بدیهی است حدود ۷۰ تا ۸۰ هزار نفر به جمعیت شهر بهارستان اضافه خواهد شد و جمعیت این شهر از ۲۰۰ هزار نفر فراتر می رود.