معماری ایرانی اسلامی یکی از نقاط قوت فرهنگ و تمدن اسلامی است که باید در راستای حفظ و ارتقا شرایط آن تلاش شود؛ توجه به این مسئله در شرایط ساخت مترو می‌تواند در حفظ این شرایط مؤثر باشد. آیت الله سید یوسف طباطبایی به همراه شهردار اصفهان، رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر به بازدید از ابر پروژه‌های عمرانی اصفهان پرداخت. امام جمعه اصفهان در جریان بازدید از پروژه متروی اصفهان گفت: ترافیک به عنوان یکی از مشکلات شهر نشینی در کلانشهرها به حساب می‌آید و از همین رو زمینه سازی برای حرکت مترو در شهر می‌تواند از بسیاری از این مشکلات بکاهد. وی تأکید داشت: معماری ایرانی اسلامی یکی از نقاط قوت فرهنگ و تمدن اسلامی است که باید در راستای حفظ و ارتقا شرایط آن تلاش شود؛ توجه به این مسئله در شرایط ساخت مترو می‌تواند در حفظ این شرایط مؤثر باشد. آیت الله طباطبایی نژاد بیان کرد: استفاده از نمادها و المان‌های ایرانی و اسلامی در روند ساخت مترو تجلی مناسبی از هنر و معماری اصفهان را به شهروندان ارائه می‌دهد و از همین رو باید در روند ساخت مترو از این ظرفیت مناسب استفاده شود. محمد جواد شعرباف، مدیرعامل قطار شهری اصفهان نیز با بیان اینکه ساخت و تکمیل مترو در اصفهان گره مشکلات ترافیکی را در شهر حل کرده و در بهبود وضعیت محیط زیستی شهر مؤثر است، اظهار داشت: برای احداث و تکمیل فازهای باقی مانده متروی اصفهان، تیم‌های عمرانی مختلف به صورت ۲۴ ساعته فعالیت می‌کنند.