کیمیای وطن: تابلوهای تبلیغات شهری از سوی کمیته فرهنگ شهروندی به موضوع ‏‏”قاتل خاموش” ‏اختصاص ‏یافته است.‏ با سرد شدن هوا، استفاده از وسایل گرمایشی غیر استاندارد، سهل‌ انگاری مردم و بسته‌ شدن لوله‌های بخاری و شومینه به‌ دلیل نداشتن کلاهک و بستن تمام درزهای در و پنجره ها موارد گاز گرفتگی افزایش می یابد. در همین راستا طرح های پشت تابلوهای تبلیغاتی شهری نیز از سوی کمیته فرهنگ شهروندی به موضوع “قاتل خاموش” ‏اختصاص ‏یافته است.‏ قرار دادن لوله در آب، اتصال نادرست لوله، قرار دادن بخاری بدون دودکش در محیط کوچک، استفاده از لوله آکاردئونی و بسته بودن تمام منافذ از جمله عواملی است که منجر به گاز گرفتگی می شود. جمله “قاتل خاموش را نمی بینیم” در هر یک از این طرح ها به عواملی که منجر به گازگرفتگی می شود اشاره داشته تا بتواند در مسیر آگاه سازی مردم گامی مؤثر بردارد.