به گزارش پایگاه خبری ربیع، به نقل ازحسنی مدیر سلامت محیط و کار دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: بیشترین نقش انتقال ویروس کرونا، از طریق ترشحات دهان نظیر صحبت کردن، عطسه و سرفه، و دست دادن و لمس دست به سطوح آلوده ،امکان پذیر است .او تصریح کرد: نانی که از تنور بیرون می آید به جهت شدت گرما آلودگی ندارد اما بعد از بیرون آوردن از تنور،به شدت انتقال دهنده ویروس است.

مدیر سلامت محیط و کار دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: رعایت این نکات باعث عدم انتقال این ویروس به داخل منزل می شود: نان را در نانوایی نگذارید سرد شود بلکه آن را به صورت داغ در سفره بپیچید و ببندید .

حسنی افزود:از کاتر و قیچی داخل نانوایی استفاده نکنید و برای تکاندن نان از آرد و یا سنگ به هیچ وجه آن را به سطوح فلزی نانوایی نزنید.او ادامه داد: پس از رسیدن به منزل نان را از داخل سفره در بیاورید و مراقب باشند تا پشتسفره به نان نخورد و پس از هر بار خرید، سفره نان را بشویید.

مدیر سلامت محیط و کار دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: جاییکه سفره هم پهن کرده بودید ضدعفونی کنید.حسنی افزود: نان را قبل مصرف در مایکروفر توستر و یا تابه گرم بگذارید و حرارت دهید.او تصریح کرد: دستور العمل بهداشتی به تمامی صنوف نانوایی ابلاغ شده است که در آن هم به وظایف نانوا و هم مردم اشاره شده استکه بدین شرح است:

-کسی که نان را تحویل مردم می دهد صرفا یک فرد مشخص باشد تا نان پس از تنور دست به دست نشود.
-فقط از طریق کارتخوان مبادله شود و در صورت داشتن پول نقد،  فقط از طریق دستکش استفاده کنند.
_روی کارتخوان سلفون کشیده شود و هر یک ساعت با مواد ضد عفونی کننده تمیزکنند.
-اگر کسی در نانوایی علائم سرماخوردگی داشت به هیچ وجه حضور در نانوایی نداشته باشد.
– خود مردم از نانوایی هایی استفاده کنند که رعایت مسائل بهداشتی می کنندو تخلفات را حتما گزارش دهند.
_رساندن مواد غذایی با پیک موتوری در دستور کار است تا از تردد غیر ضروری به خارج منزل جلوگیری شود.

 انتهای پیام